EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny EUREKA istnieje od 2006 r.

Początkowo w EURECE odbywały się zajęcia Szkoły Rodzenia i różnego rodzaju zajęcia rozwojowe dla dzieci.

W 2008 r. w ramach EUREKI powstał Punkt Przedszkolny i uzyskaliśmy wpis do ewidencji tyskich szkół i placówek niepublicznych. Co roku 20 dzieci uczęszczało na zajęcia 5 godzinnego Punktu Przedszkolnego.

W 2012 r. zaadoptowaliśmy drugi lokal i przeprowadziliśmy gruntowny remont całego obiektu, w wyniku czego powstała sala dla drugiej grupy dzieci przedszkolnych. Od 1 marca 2013 roku Punkt Przedszkolny przekształcił się w Przedszkole Niepubliczne EUREKA. Obecnie kształci się, bawi i wychowuje tutaj 40 dzieci.

Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny EUREKA to dzisiaj przede wszystkim:

- Przedszkole Niepubliczne EUREKA – kameralne przedszkole dla dzieci w wieku 2,5 - 6 r.ż.;

- wczesne wspomaganie rozwoju bezpłatne zajęcia w oparciu o opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

- zajęcia twórcze dla dwulatków – zajęcia rozwojowe przygotowujące przed pójściem do przedszkola;

- działalność Szkoły Rodzenia - prelekcje dla kobiet w ciąży, gimnastyka dla kobiet w ciąży, opieka położnicza poporodowa (także bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ);

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage