EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

OGŁOSZENIA

 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EUREKA ZOSTANIE OTWARTE NAJWCZEŚNIEJ 18 MAJA.

 

1.   Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

2.    W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

3.     Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO EUREKA ZOSTANIE PRZYJĘTYCH 12 DZIECI (2 GRUPY PO 6 OSÓB).

 

INNE INFORMACJE:

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW NOWOPRZYJĘTYCH DZIECI ODBĘDZIE SIĘ 18.06 GODZ. 17.00

DNI ADAPTACYJNE DLA NOWYCH DZIECI ODBĘDĄ SIĘ 27.08.20 , 28.08.20  i 31.08.20

 

ZAPRASZAM

MAŁGORZATA GOLIŃSKA

 


 

 


EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage