EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "EUREKA" przeznaczone jest dla dzieci od 3 do 6 lat.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Pierwsza grupa to 3 - 4 – latki, druga grupa to 5 -6  – latki. W grupie może maksymalnie uczestniczyć 20 dzieci, co daje możliwość pracy w kameralnych warunkach i sprzyja możliwości indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

W Przedszkolu Niepublicznym "EUREKA" zwracamy szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego dziecka - staramy się pracować nad ewentualnymi brakami, jak również wspierać i aktywizować mocne strony dziecka i jego talenty.

Zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej nauczania przedszkolnego realizujemy z pomocą książek wydawnictwa WSiP: "Tropiciele. Trzylatek", "Tropiciele. Czterolatek", "Paczka Puszatka"

Kadra Przedszkola Niepublicznego "EUREKA" do doświadczeni specjaliści, którzy pracę pedagogiczną prowadzą już od wielu lat. Choć różnią się od siebie temperamentem i zdolnościami - łączy ich jedno - TWÓRCZO podchodzą do swojej pracy.

W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ PROWADZIMY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, w których nie brakuje:

- ćwiczeń z zakresu profilaktyki logopedycznej;

- wykorzystania nowoczesnych programów i metod nauczania, m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, program I. Majchrzak, symultaniczno - sekwencyjne podejście prof. J. Cieszyńskiej, metoda integracji sensorycznej;

- zajęć ruchowych, gimnastycznych z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabaw animacyjnych z chustą KLANZA;

- twórczych aktywności plastycznych;

- wykorzystania w pracy nowoczesnych technologii - krótkie animacje z użyciem rzutnika; gry wprowadzające dzieci w świat programowania i robotyki;

- ciekawych wycieczek, spotkań z muzyką, teatrem i sportem, stała współpraca z biblioteką i środowiskiem lokalnym, zapraszanie ciekawych osób i poznawanie ich profesji;

 

Przedszkole Niepubliczne EUREKA działa w oparciu o Statut Przedszkola Niepublicznego/ do wglądu w siedzibie firmy/.

 

Punkt Przedszkolny "EUREKA" został wpisany do ewidencji Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w 2008 roku (zaświadczenie nr 29/2008) i przekształcony w Przedszkole Niepubliczne EUREKA od marca 2013 roku.

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem Niepublicznym "EUREKA" pełni Śląskie Kuratorium Oświaty – Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach.

 

EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage