EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

mgr MAŁGORZATA GOLIŃSKA - pedagog, logopeda, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Długoletni staż w zawodzie neurologopedy. W swojej pracy wykorzystuje elementy takich technik jak: koncepcja ustno - twarzowa terapii wg Rudolfo Castillo Moralesa, metoda reorganizacji neurofunkcjonalnej Beatriz Padovan, metoda prof.J. Cieszyńskiej, glottodydaktyka, metoda integracji sensorycznej. Ukończyła między innymi takie szkolenia, jak: "Terapia ręki", "Program stymulacji i wygaszania odruchów Sally Goddard", "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii" (2 poziomy); "Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się" (2 poziomy); "Ortoptyka. Zaburzenia funkcji wzrokowych"; "Karmienie terapeutyczne. Human Touch".

mgr AGATA PUCHAŁA - fizjoterapeuta, terapeutka neurorozwojowa, terapeutka terapii czaszkowo - krzyżowej, certyfikowana terapeutka Trójpłaszczyznowej Terapii Manualnej Stóp. Absolwentka studiów podyplomowych "Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego". Długoletni staż w zawodzie również w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

mgr AGNIESZKA SITKO - psycholog, oligofrenopedagog, terapeutka terapii czaszkowo - krzyżowej, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

mgr KATARZYNA CICHOCKA - MAZUR - logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr AGNIESZKA SROGA - oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, filolog, terapeuta specjalista w pracy z dzieckiem z autyzmem.

mgr MARCELINA MALARA - oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

mgr ALEKSANDRA MALEC - logopeda.

mgr MAŁGORZATA SZYROKI - neurologopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta specjalista w pracy z dzieckiem z autyzmem;

mgr JUSTYNA PASTUSZKA - fizjoterapeuta.

 

EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage