EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

Kadrę EUREKI tworzą ludzie, których łączy profesjonalizm i pasja w tym, co robią.

LUCYNA MAŁECKA - JĘDRYSEK, MAŁGORZATA GOLIŃSKA – organ prowadzący PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EUREKA, współwłaściciele Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny EUREKA.

mgr MAŁGORZATA GOLIŃSKA – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego EUREKA; neurologopeda kliniczny, logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta metody integracji sensorycznej; W Przedszkolu pełni nadzór pedagogiczny, kieruje pracami dydaktyczno - wychowawczymi; prowadzi terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej i trening uwagi słuchowej wg A. Tomatisa;

LUCYNA MAŁECKA - JĘDRYSEK - v-ce dyrektor Przedszkola Niepublicznego EUREKA - zajmuje się pracami administracyjno - biurowymi;

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Grupa starsza (5-6 - latki) mgr Agnieszka Sroga; Magdalena Kołodziejczyk

Grupa młodsza (3 - 4 latki) mgr Małgorzata Szyroki; mgr Izabela Dąbik

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

SONIA OCHNIO - kucharka, pomoc nauczyciela. W EURECE przygotowuje pyszne jedzenie dla przedszkolaków. Pomaga także nauczycielom w prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla dzieci.

MONIKA GÓRECKA - pracownik administracyjno - biurowy. Prowadzi sekretariat. Z przyjemnością odpowie na Państwa pytania i przedstawi szczegóły oferty.

 

POZOSTALI NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI:

mgr JOANNA JERCHEL - nauczyciel muzyki i rytmiki. W Przedszkolu prowadzi  rytmikę dla dzieci;

mgr AGNIESZKA SITKO - psycholog; prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i konsultacje dla rodziców (według potrzeb);

mgr KATARZYNA WACHSTIEL - fizjoterapeuta; terapeuta integracji sensorycznej - prowadzi indywidualną fizjoterapię dla dzieci;

mgr MARTYNA CUBER - logopeda, prowadzi przesiewowe badania logopedyczne i indywidualną terapię logopedyczną dla zakwalifikowanych dzieci

mgr AGNIESZKA SROGA - oligofrenopedagog, terapeuta specjalista w pracy z dzieckiem z autyzmem - prowadzi zajęcia rewalidacyjne;

mgr MAŁGORZATA SZYROKI - neurologopeda, surdopedagog - prowadzi zajęcia rewalidacyjne;

mgr MAGDALENA  LOSKA - KURTOK - prowadzi zajęcia z sensoplastyki;

 

 

 

 

 

EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage