EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "EUREKA" przeznaczone jest dla dzieci od 3 do 6 lat.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Pierwsza grupa to 3 - 4 – latki, druga grupa to 5 -6  – latki. W grupie może maksymalnie uczestniczyć 18 dzieci, co daje możliwość pracy w kameralnych warunkach i sprzyja możliwości indywidualnego podejścia do każdego dziecka. W każdej grupie jest dwóch nauczycieli, dodatkowo w młodszej grupie - pomoc nauczyciela.

W Przedszkolu Niepublicznym "EUREKA" zwracamy szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego dziecka - staramy się pracować nad ewentualnymi brakami, jak również wspierać i aktywizować mocne strony dziecka i jego talenty.

Kadra Przedszkola Niepublicznego "EUREKA" do doświadczeni specjaliści, którzy pracę pedagogiczną prowadzą już od wielu lat. Choć różnią się od siebie temperamentem i zdolnościami - łączy ich jedno - TWÓRCZO podchodzą do swojej pracy.

 W przedszkolu prowadzimy:

- zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (wydawnictwo Podręcznikarnia),

- zajęcia języka angielskiego,

- indywidualną terapię logopedyczną dla zakwalifikowanych dzieci,

- konsultację i opiekę psychologiczną (według zgłaszanych potrzeb);

- zajęcia z rytmiki,

- zajęcia z sensoplastyki,

- zajęcia ruchowe z zakresu integracji bilateralnej i programu integracji odruchów wg S. Goddard,

- zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne.

 Zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju prowadzone są w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponad to dzieci, które realizują kształcenie specjalne w naszym przedszkolu mogą korzystać także z treningu uwagi słuchowej wg A. Tomatisa, zabiegów elektrostymulacji, tapingu fizjoterapeutycznego i logopedycznego (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

Współpracujemy z:

- firmą Przedszkoliada (gry i zabawy z piłką - program Przedszkole i piłka) - profesjonalne zajęcia sportowe dla chętnych dzieci;

- zespołem Aquartet - cykliczne co miesięczne spotkania z muzyką na żywo - omówienie przedstawianego instrumentu, koncert muzyki na żywo;

- kilkoma teatrzykami, które prezentują swoje przedstawienia na terenie przedszkola;

 

Smaczne posiłki do przedszkola dostarcza firma Mniam Mniam, z którą współpracujemy od wielu lat. Koszt wyżywienia wynosi 11,50 zł / dzień - naliczana według obecności dziecka (3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).

Opłaty za wyżywienie należy dokonać po zakończonym miesiącu adekwatnie do obecności dziecka. Nieobecność dziecka, która nie została zgłoszona przez rodzica do godz. 8.00 rano nie jest uwzględniana - należy wtedy zapłacić za zamówiony posiłek.

W roku szkolnym 2022 / 2023 opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 250 zł / miesiąc. Przedszkole czynne jest w godzinach 07.00 - 17.00

RAMOWY PLAN DNIA

07.00 - 08.00 - schodzenie się dzieci, zabawa dowolna;

8.00 - 09.00 - zajęcia poranne: gimnastyka poranna; zabawy muzyczno - ruchowe; zabawy i aktywności integrujące grupę; zajęcia rozwijające kompetencje   emocjonalno - społeczne dzieci;

9.00 - 09.30 - śniadanie;

09.30 - 10.00 - zajęcia z języka angielskiego / zabawa dowolna;

10.00 - 11.00 - zajęcia dydaktyczne z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

11.00 - 12.00 - spacer/ wyjście na ogródek przedszkolny / aktywności na świeżym powietrzu / ew. zabawa dowolna dzieci;

12.00 - 12.30 - obiad;

12.30 - 13.00 - relaksacja / słuchanie bajek / program "Spokój żabki"/ ćwiczenia Mindfulness;

13.00 - 14.00 - zajęcia plastyczne; praca w Kartach Pracy; zabawy manipulacyjne/ zajęcia z rytmiki/sensoplastyka; 

14.00 - 14.15 - podwieczorek

14.15 - 15.00 - zabawa swobodna dzieci w kącikach zainteresowań; 15.00 - łączenie się obu grup

15.00 - 17.00 - indywidualna praca z dzieckiem; zabawy dowolne; rozchodzenie się dzieci do domów;

 

Przedszkole Niepubliczne EUREKA działa w oparciu o Statut Przedszkola Niepublicznego/ do wglądu w siedzibie firmy/.

 

Punkt Przedszkolny "EUREKA" został wpisany do ewidencji Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w 2008 roku (zaświadczenie nr 29/2008) i przekształcony w Przedszkole Niepubliczne EUREKA od marca 2013 roku.

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem Niepublicznym "EUREKA" pełni Śląskie Kuratorium Oświaty – Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach.

 

EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage