EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EUREKA działa w ramach dwóch grup:

GRUPA MŁODSZA– dzieci w wieku 3 - 4 lata

NAUCZYCIELE: mgr Małgorzata Szyroki, mgr Izabela Dąbik

Pomoc nauczyciela: Sonia Ochnio

GRUPA STARSZA – dzieci w wieku 5 - 6 lat

NAUCZYCIELE: mgr Agnieszka Sroga, Magdalena Kołodziejczyk

 

W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ PROWADZIMY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, w których nie brakuje:

- ćwiczeń z zakresu profilaktyki logopedycznej;

- wykorzystania nowoczesnych programów i metod nauczania, m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, program I. Majchrzak, symultaniczno - sekwencyjne podejście prof. J. Cieszyńskiej, metoda integracji sensorycznej; metoda integracji bilateralnej; trening koncentracji uwagi - "Pani Wiaderko";

- zajęć ruchowych, gimnastycznych z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabaw animacyjnych z chustą KLANZA;

- twórczych aktywności plastycznych, w tym także sensoplastyki;

- wykorzystania w pracy nowoczesnych technologii - krótkie animacje z użyciem rzutnika; gry wprowadzające dzieci w świat programowania i robotyki;

- ciekawych wycieczek, spotkań z muzyką, teatrem i sportem, stała współpraca z biblioteką i środowiskiem lokalnym, zapraszanie ciekawych osób i poznawanie ich profesji;

 

Wspomagamy proces wychowawczy korzystając z takich metod pracy jak Pozytywna Dyscyplina czy Program Kids Skills.

 

 

Praca w grupie młodszej koncentruje się głównie wokół adaptacji dzieci i tego, aby poczuły się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie. Dzięki temu, że grupa to nie tylko nowoprzyjęte dzieci, ale także 4 - latki - łatwiej jest tym młodszym wejść w grupę rówieśniczą, kiedy to o rok starszy kolega poprowadzi za rękę. Staramy się wdrożyć dzieci do przedszkolnego rytmu dnia i stymulować ich rozwój poprzez organizowanie ciekawych zajęć i stosowanie różnorodnych metod i technik (jak choćby zabawy z chustą Klanza; zabawy logorytmiczne; zabawy integrujące grupę). Pracujemy nad samodzielnością i wspieramy umiejętności samoobsługowe dzieci. 

Praca w grupie starszej to już wprowadzenie dzieci w świat liter i cyfr - oczywiście najpierw poprzez zabawę i polisensoryczną naukę - tak, aby w przyszłości, kiedy  pójdą do szkoły -  czuły się pewnie i dojrzale. Zajęcia w grupie starszej trwają już dłużej niż w grupie młodszej, a stosowane tam różnorodne programy (np. Metoda Dobrego Startu; program I. Majchrzak; symultaniczno - sekwencyjne podejście prof. J. Cieszyńskiej i inne) pozwalają wprowadzić je w świat edukacji polonistycznej i matematycznej w sposób ciekawy i różnorodny.  Dodatkowo praca nad koncentracją uwagi (trening koncentracji z panią Wiaderką) czy chociażby cykl zajęć z zakresu kompetencji emocjonalno - społecznych wpływają holistycznie na każde dziecko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage