EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EUREKA działa w ramach dwóch grup:

GRUPA MŁODSZA– dzieci w wieku 3 - 4 lata

NAUCZYCIELE: mgr Martyna Cuber, Bogumiła Gajcy

Pomoc nauczyciela: Sonia Ochnio

GRUPA STARSZA – dzieci w wieku 5 - 6 lat

NAUCZYCIELE: mgr Sandra Leśnik, mgr Agnieszka Sroga

 

OD WRZEŚNIA 2018 r. nasze przedszkole JEST PRZEDSZKOLEM NIEPUBLICZNYM NA PRAWACH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO.

Oznacza to, że zajęcia z zakresu podstawy programowej  odbywają się bezpłatnie. 

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00.

Za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową rodzic płaci 1 zł.

W ramach podstawy programowej organizowane są zajęcia dydaktyczne wychowania przedszkolnego, zajęcia języka angielskiego, pomoc psychologiczno - pedagogiczna (terapia logopedyczna, konsultacja z psychologiem, konsultacja z pedagogiem).

 

opłata za wyżywienie wynosi 11,50 zł / dzień - naliczana według obecności dziecka (3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)

Opłaty za wyżywienie należy dokonać po zakończonym miesiącu adekwatnie do obecności dziecka. Nieobecność dziecka, która nie została zgłoszona przez rodzica do godz. 8.00 rano nie jest uwzględniana - należy wtedy zapłacić za zamówiony posiłek.

 

Oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszym przedszkolu organizujemy także zajęcia wykraczające poza podstawę programową, które finansowane są z Rady Rodziców:

- zajęcia artystyczne z wykorzystaniem technik plastycznych (prowadzący p. Bogumiła Gajcy);

- audycje muzyczne - rytmika (prowadzący p. Małgorzata Pustelnik);

- cykliczne spotkania z teatrem (Teatr Mały, teatry przyjeżdżające do przedszkola)

- cykliczne spotkania z muzyką (prowadzący: Zespół Aquartet);

- imprezy okolicznościowe.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - organizowane przez podmioty zewnętrzne:

- indywidualna nauka gry na keyboardzie (prowadzący mgr Małgorzata Pustelnik);

- gry i zabawy z piłką (program Przedszkoliada);

- taniec;

 

Na terenie przedszkola jest także prowadzona diagnoza i terapia logopedyczna, jak również zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Specjaliści:

mgr Małgorzata Golińska - pedagog, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej;

mgr Sandra Leśnik - nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; oligofrenopedagog;

mgr Agnieszka Sroga - oligofrenopedagog;

mgr Martyna Cuber - logopeda;

mgr Agnieszka Seńczuk - logopeda;

mgr Agnieszka Sitko - psycholog, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej;

mgr Marcelina Malara - oligofrenopedagog, surdopedagog;

mgr Małgorzata Szyroki - neurologopeda, terapeuta specjalista w pracy z dzieckiem z autyzmem;

 

 

 

 

EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage