EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka i Rodziny


43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę

tel. (032) 327 10 95
kom.: 696 076 581, 600 974 182

centrum-eureka@o2.pl
 
biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EUREKA działa w ramach dwóch grup:

GRUPA MŁODSZA– dzieci w wieku 3 - 4 lata

NAUCZYCIELE: mgr Martyna Cuber, Bogumiła Gajcy

Pomoc nauczyciela: Sonia Ochnio

GRUPA STARSZA – dzieci w wieku 5 - 6 lat

NAUCZYCIELE: mgr Sandra Leśnik, mgr Bożena Morkisz

 

OD WRZEŚNIA 2018 r. nasze przedszkole JEST PRZEDSZKOLEM NIEPUBLICZNYM NA PRAWACH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO.

Oznacza to, że zajęcia z zakresu podstawy programowej  odbywają się bezpłatnie. 

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00.

Za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową rodzic płaci 1 zł.

W ramach podstawy programowej organizowane są zajęcia dydaktyczne wychowania przedszkolnego, zajęcia języka angielskiego, pomoc psychologiczno - pedagogiczna (terapia logopedyczna, konsultacja z psychologiem, konsultacja z pedagogiem).

 

opłata za wyżywienie (dwie opcje do wyboru):

1) niepełne wyżywienie (2 posiłki: śniadanie i zupa) - 3 zł / dzień - naliczane według obecności dziecka;

2) pełne wyżywienie (3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) - 8 zł / dzień - naliczane według obecności dziecka.

Opłaty za wyżywienie należy dokonać po zakończonym miesiącu adekwatnie do obecności dziecka. Nieobecność dziecka, która nie została zgłoszona przez rodzica do godz. 8.00 rano nie jest uwzględniana - należy wtedy zapłacić za zamówiony posiłek.

 

Oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszym przedszkolu organizujemy także zajęcia wykraczające poza podstawę programową, które finansowane są z Rady Rodziców:

- zajęcia artystyczne z wykorzystaniem technik plastycznych (prowadzący p. Bogumiła Gajcy);

- audycje muzyczne - rytmika (prowadzący p. Małgorzata Pustelnik);

- cykliczne spotkania z teatrem (Teatr Mały, teatry przyjeżdżające do przedszkola)

- cykliczne spotkania z muzyką (prowadzący: Zespół Aquartet);

- imprezy okolicznościowe.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - organizowane przez podmioty zewnętrzne:

- indywidualna nauka gry na keyboardzie (prowadzący mgr Małgorzata Pustelnik);

- robotyka

- gry i zabawy z piłką (program Przedszkoliada)

 

Na terenie przedszkola jest także prowadzona diagnoza i terapia logopedyczna, jak również zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Specjaliści:

mgr Małgorzata Golińska - pedagog, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej;

mgr Sandra Leśnik - nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

mgr Agnieszka Sitko - psycholog, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej;

mgr Marcelina Malara - oligofrenopedagog, surdopedagog;

mgr Małgorzata Szyroki - neurologopeda, terapeuta specjalista w pracy z dzieckiem z autyzmem;

mgr Agata Puchała - fizjoterapeuta;

mgr Justyna Pastuszka - fizjoterapeuta

 

 

EUREKA
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

43 - 100 Tychy ul. Bacha 3B
(Pasaż Europejski za Hotelowcem)
zobacz mapkę
 
Biuro czynne: 16.00 - 19.00

Raiffeisen POLBANK
53 1750 0012 0000 0000 3077 8995

centrum-eureka@o2.pl

Tel. (032) 327 10 95,
Kom.: 696 076 581, 600 974 182

Eureka - Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny - Facebook Fanpage